יום שבת, 26 בפברואר 2011אמת / שקר בפרשת המרגלים – מיכל לוסטיג

1. נושא אמת / שקר בא לידי ביטוי בבמדבר פרק י"ג כאשר המרגלים חוזרים מלתור את הארץ ומספרים למשה ולעם מה ראו. בתחילת דבריהם הם מתארים את הארץ כ"זבת חלב ודבש היא, וזה פריה" (פרק י"ג פסוק כ"ז), אולם בהמשך הם סותרים את דבריהם, מספרים על הארץ דברים רעים ולא נכונים ואפילו מגזימים באומרם "לו מתנו במצרים, או במדבר הזה לו מתנו" (פרק י"ד פסוק ב'), כאילו הארץ כל כך נוראה עד שעדיף למות ולא לכבוש אותה.

2. ציטוט המתאים למושג אמת/שקר "ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל..." (פרק י"ג פסוק ל"ב). דיבת הארץ = לשון הרע על הארץ = שקר.

3. אמת – התאמה של דברים הנאמרים לעובדות במציאות.

שקר - חוסת התאמה מכוון בין הדברים הנאמרים לבין המציאות.

המרגלים, מרוב שפחדו לצאת למלחמה ולכבוש את הארץ (10 מרגלים), הם בחרו לשקר לעם ולהפוך את בני ישראל ל"חגבים" לעומת בני המקום הענקיים.

4. סיפור על אמת ושקר

עשיר נבון, הכריז כי הוא יעניק שני שקים מלאים מטבעות-זהב לאיש שיצליח לספר לו שקר מחוכם שאי-אפשר יהיה להכחישו. למחרת הופיע אצלו אדם, שהתפרסם כגדול השקרנים. הוא סיפר שקרים רבים, אך אף אחד מהם לא נשא חן באוזניו. אחרי השקרן הראשון הופיע שני ושלישי ורביעי - אך העשיר ביטל את השקרים שלהם והוכיח , כי השקרים שהם משמיעים אינם מחוכמים.
דבר הכרזת העשיר הגיע לאוזני אדם עני אחד, שהצטיין בחוכמתו. הוא החליט לנסות את מזלו, לקח שני שקים ריקים, הגיע והתייצב לפניו.

-
מה הביא אותך לכאן? שאל העשיר בפליאה הגם אתה בשקרנים? דבר חשוב לי אליך, אמר האיש העני - לפני עשרים שנה לווה אביך ממני שני שקים מלאים מטבעות זהב. עכשיו באתי לקבלם מידיך בחזרה, כי דחוק אני בכסף.

כולם נטרפה עליך דעתך?! - קרא העשיר, אתה משקר !

-
אם שקר הוא , צווה-נא בטובתך כי יימלאו את שני השקים שלי בזהב, כפי שהבטחת קבל עם ועדה. ואם אמת, הרי עליך לצוות על משרתיך שייתנו לי את הזהב, כדי לפרוע חוב לי שחב לי אביך.

"
הנה אדם חכם- אמר העשיר, נתפסתי ברשת עורמתו ולא נותר לי אלא להעניק לו את הזהב ". והוא הורה למשרתיו למלא את שקיו במטבעות זהב. העמיס אביון את שני השקים על חמורו ופנה ללכת לדרכו. אך העשיר קרא לו ושאל: - מה יש בדעתך לעשות בזהב שקיבלת? להשליכו לתוך הים השיב האיש העני.
מה? קרא העשיר בפליאה, מה אתה, משוגע ?
בעולם של משוגעים אני חי. במקום שבו שמשלמים בעד השקר , ואילו את האמת אין איש רוצה לדעת. אם אשליך את הזהב לים , לפחות לא יגידו עליי, שהשגתיו בשקר. מוטב לי להיות אביון דובר אמת , מאשר שקרן עשיר..

5. סרטון מ – youtub המתאים למושג אמת/שקר

http://www.youtube.com/watch?v=foPA3_SAys0אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה